تجاری20 متری رستاخیز

قیمت

توضیحات

20 ممتر کف 20 متر بالکن بر4

آدرس

رستاخیز

اطلاعات تماس

مشخصات

تعداد بازدید 9

وضعیت : مستاجر

سن: 20

متراژ : 20

کاربری : تجاری

ملک : مغازه

سند : رسمی تک برگ

جهت ملک : غربی