مواجهه با مشتری عصبانی یکی از دغدغه هاییست که همه ی مشاغل با آن روبرو میشوند.

بنابراین مدیریت این موضوع بسیار مهم است .در این مقاله شما را با یک سری نکات در ارتباط با مدیریت خشم مشتری و جلب رضایت آن آشنا میکنیم .

1.استفاده از جمله ی "معذرت میخواهم"

همین یک جمله ی ساده میتواند مشتری را آرام کند و باعث پایین آمدن گارد وی شود حتی اگر صد در صد حق با مشتری نباشد. .بنابر این باید غرور کاذب خود را کنار بگذاریم تا بتوانیم ارتباط خوب و رضایت بخشی با مشتری بگیریم.

2.پیشنهاد حل مشکل

به مشتری نشان دهیم که احساسات او برای ما ارزشمند و مهم است و مایل هستیم به او کمک نماییم . پس با گفتن یک جمله ساده ی "به کمک هم این مشکل را حل میکنیم " یا "نگران نباشید با هم از پسش بر می آییم " میتوانیم مشتری را آرام و اعتماد وی را به خود جلب نماییم ،در این صورت مشتری از شما قدر دانی خواهد کرد و شمارا فردی مسئولیت پذیر میشمارد.

3.دادن حق انتخاب به مشتری

با گفتن جمله ی ساده ی "هر طور شما میفرمایید " یا "در خدمت شما هستم " میتوان تمرکز مشتری را از منفی گرایی و نارضایتی به مثبت اندیشی.سوق داد.

4.نظر مشتری را بپرسیم

برای مثال :آیا از خدمات ارائه شده راضی هستید ؟

5.در پایان از صبر و شکیبایی وی در حل مشکل تشکر نمایید .

;