چطور بفهمیم ملک چند ساله است ؟

یکی مهمترین موارد در معامله ی ساختمان‌ها این است که بدانیم سن ساختمان ما چقدر است . دانستن سن ساختمان از سه جهت برای ما مهم است:

 1.واقف بودن به این موضوع که  ساختمان و تاسیسات آن تا چه زمانی دوام دارند

2.موضوع درگرفتن وام و تسهیلات بانکی

3.تعیین قیمت

در این مقاله سعی کرده ایم تا به نحوه محاسبه سن بنا و روش‌های آن اشاره کنیم.

1.استعلام از شهرداری

با پیگیری از کارمندان شهرداری میتوانیم سال ساخت و اسناد و مدارک مرتبط با ملک خود را استعلام بگیریم .

2.بررسی قسمت های مختلف ساختمان

میتوانیم با بررسی برخی قسمت ها مثل کنتور برق و یا داخل توالت و سرویس ها که ممکن است درون مخازن یا دربشان تمبر داشته باشند تاریخ ساخت ملک را بدست آوریم.

3.پرسش از مالکین قبلی خانه

4.سوابق سرشماری

میتوان با بررسی سوابق سرشماری مطلع شویم که آیا خانه ی ما در آن بازه ی زماتی در آن منطقه حضور  داشته است یا خیر.

5.تخمین سن بنا به کمک یک معمار

کمک گرفتن از یک معمار مجرب که با بررسی ملات ،گچ ،چوب ،رنگ و غیره میتواند در تخمین سن بنا کمک نماید.

;