فروش زمین - کلنگی مسكوني درمتل قو-سی سرا-500 متر وارد سیسرا شوید

متراژ بنا(متر مربع): 230
مساحت(متر مربع):
تاریخ ثبت: 27 خرداد 1398
تعداد مشاهده: 119
قيمت(تومان): 322,000,000
قيمت متري(تومان): 1,400,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- - - -
امکانات:
توضیحات:
7 قطعه با متراژهای از 230 تا 260 متر
اطلاعات تماس
کد ملک: 50004
مشاور: پدرام وطن خواه
تلفن همراه: 09124439925 تلفن ثابت:
ایمیل: pedram.vatankhah1361@gmail.com

برای دریافت اطلاعات بیشتر و بازدید از این ملک لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و یا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید.
}
var map = L.map('gmap_canvas', options); L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: "http://amlakvatankhah.com/" }).addTo(map); var myMarker = L.marker([lat, lon], { title: "1 فروش زمین - کلنگی مسكوني
500 متر وارد سیسرا شوید
متل قو", draggable: true }).addTo(map) .on('dragend', function () { var coord = String(myMarker.getLatLng()).split(','); var lat = coord[0].split('('); var lng = coord[1].split(')'); });