جستجو برای:

   

6925 آگهی

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

315 متر، مشخص نشده ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 25,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79404
تاریخ: 1399/04/17

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

104 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 17,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79403
تاریخ: 1399/04/17

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 12,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79402
تاریخ: 1399/04/17

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

98 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 840,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79401
تاریخ: 1399/04/17

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - گوهردشت

44 متر، شش دانگ ، اتاق، 28 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 100,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79399
تاریخ: 1399/04/17

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

175 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 2,065,000,000
قیمت متری: 11,800,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79398
تاریخ: 1399/04/17

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - خ بهار

42 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 79395
تاریخ: 1399/04/17

فروش آپارتمان در کرج - میدان نبوت

70 متر، موقعيت اداري ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 871,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79381
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 862,500,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79380
تاریخ: 1399/04/16

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - گوهردشت

60 متر، قولنامه ای ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79379
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

130 متر، مشخص نشده ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 0
قیمت متری: 17,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79378
تاریخ: 1399/04/16

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - گوهردشت

110 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 85,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79377
تاریخ: 1399/04/16

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - جهانشهر

42 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 8,800,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79376
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,780,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79357
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - مطهری

165 متر، قولنامه ای ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 730,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79354
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - میدان نبوت

135 متر، مشخص نشده ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79350
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

88 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79349
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

109 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 23,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79346
تاریخ: 1399/04/16

فروش آپارتمان در کرج - شاهین ویلا

110 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79342
تاریخ: 1399/04/16

فروش ويلا - خانه در کرج - کرج

200 متر، قولنامه ای ، 3 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 79341
تاریخ: 1399/04/16

لطفا منتظر بمانید...