جستجو برای:

   

981 آگهی

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 6,500,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 61027
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

83 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 5,421,687
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61023
تاریخ: 1398/05/28

فروش زمین - کلنگی در کرج - آزادگان

90 متر، قولنامه ای ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61022
تاریخ: 1398/05/28

فروش زمین - کلنگی در کرج - عظیمیه

50 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61020
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 890,000,000
قیمت متری: 7,120,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61016
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

85 متر، قولنامه ای ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61015
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

275 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 5,500,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61014
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

107 متر، تجاري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 1,284,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61012
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

55 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 150,000,000
قیمت متری: 2,727,273
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61011
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

83 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 581,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61010
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

70 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 680,000,000
قیمت متری: 9,714,286
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61009
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

133 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 26 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,263,500,000
قیمت متری: 9,500,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61006
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 720,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61005
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

128 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 832,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61003
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,650,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 61002
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در رامسر - رامسر

123 متر، در دست اقدام ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 61000
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

130 متر، شش دانگ ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 5,500,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 60997
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در جهانشهر - جهانشهر غربی

141 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,974,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 60996
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

68 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 510,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 60995
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

96 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 960,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 60994
تاریخ: 1398/05/28

لطفا منتظر بمانید...