جستجو برای:

   

4652 آگهی

فروش زمین - کلنگی در کرج - گوهردشت

280 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 35,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65944
تاریخ: 1398/12/28

فروش آپارتمان در کرج - طالقانی جنوبی

112 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65942
تاریخ: 1398/12/28

معاوضه آپارتمان در کرج - آزادگان

100 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 10,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65941
تاریخ: 1398/12/28

فروش ويلا - خانه در کرج - میانجاده

75 متر، قولنامه ای ، 1 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65940
تاریخ: 1398/12/26

فروش ويلا - خانه در تهران - تهرانپارس

145 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 22 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 38,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65939
تاریخ: 1398/12/26

فروش زمین - کلنگی در کرج - عظیمیه

6000 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 100,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65938
تاریخ: 1398/12/26

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

55 متر، قولنامه ای ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 290,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65937
تاریخ: 1398/12/26

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در ساوجبلاغ - سرخاب

120 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,500,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65936
تاریخ: 1398/12/26

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

196 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 2,548,000,000
قیمت متری: 13,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65935
تاریخ: 1398/12/26

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65934
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

125 متر، در دست اقدام ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 1,550,000,000
قیمت متری: 12,400,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65933
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65932
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 17,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65930
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

102 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,337,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65928
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - میدان نبوت

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65926
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

79 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 0
قیمت متری: 7,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65925
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - میدان نبوت

117 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 19 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,017,900,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65923
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

148 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,800,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65921
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - میدان نبوت

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65919
تاریخ: 1398/12/25

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 2,300,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65918
تاریخ: 1398/12/25

لطفا منتظر بمانید...