جستجو برای:

   

611 آگهی

رهن و اجاره ويلا - خانه در کرج - عظیمیه

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62507
تاریخ: 1398/06/28

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62495
تاریخ: 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - آزادگان

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 64,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62478
تاریخ: 1398/06/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - گوهردشت

80 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62475
تاریخ: 1398/06/27

رهن آپارتمان در کرج - آزادگان

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 82,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62470
تاریخ: 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

114 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62467
تاریخ: 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - جهانشهر

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62463
تاریخ: 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62459
تاریخ: 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - آزادگان

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,600,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62457
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - بلوار دانش آموز

88 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 62446
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

103 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62443
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهر شهر

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 62442
تاریخ: 1398/06/26

رهن آپارتمان در کرج - گوهردشت

220 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 290,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62428
تاریخ: 1398/06/26

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 170,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62420
تاریخ: 1398/06/26

رهن ويلا - خانه در متل قو - اسب چین

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 90,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 62419
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره زمین - کلنگی در کرج - جهانشهر

300 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 450,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62414
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - جهانشهر

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62408
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - جهانشهر

30 متر، تجاري ، اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62406
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62405
تاریخ: 1398/06/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

78 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 35,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62403
تاریخ: 1398/06/25

لطفا منتظر بمانید...