جستجو برای:

   

1070 آگهی

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - شهرک اوج

23 متر، تجاري ، اتاق، 10 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 15,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65436
تاریخ: 1398/12/08

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - محمد شهر

260 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65433
تاریخ: 1398/12/08

رهن و اجاره آپارتمان در نشتارود - نشتارود

140 متر، قولنامه ای ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65424
تاریخ: 1398/12/08

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در نشتارود - نشتارود

55 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65418
تاریخ: 1398/12/08

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - گوهردشت

500 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65396
تاریخ: 1398/12/08

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در متل قو - متل قو

30 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 5,000,000
قیمت اجاره: 40,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65387
تاریخ: 1398/12/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - جهانشهر

163 متر، مشخص نشده ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65359
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - بلوار امام رضا

100 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65358
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

115 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65357
تاریخ: 1398/12/06

رهن آپارتمان در کرج - آزادگان

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65356
تاریخ: 1398/12/08

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - بلوار ملاصدرا

65 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65355
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - بلوار ملاصدرا

65 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65354
تاریخ: 1398/12/06

رهن آپارتمان در کرج - آزادگان

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65353
تاریخ: 1398/12/08

رهن آپارتمان در کرج - آزادگان

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65352
تاریخ: 1398/12/08

رهن آپارتمان در کرج - آزادگان

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65351
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - مطهری

18 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65350
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - جهانشهر

117 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65349
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

110 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65348
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

130 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65347
تاریخ: 1398/12/06

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - مطهری

18 متر، تجاري ، اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65345
تاریخ: 1398/12/06

لطفا منتظر بمانید...