جستجو برای:

   

2144 آگهی

رهن و اجاره ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

100 متر، رای دادگاه ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 90339
تاریخ: 1399/06/10

رهن و اجاره ويلا - خانه در متل قو - متل قو

125 متر، شش دانگ ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 90327
تاریخ: 1399/06/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در چالوس - چالوس

1500 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 90247
تاریخ: 1399/05/28

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

77 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90210
تاریخ: 1399/05/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - مهرویلا

200 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90193
تاریخ: 1399/05/26

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهر شهر

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90191
تاریخ: 1399/05/26

رهن آپارتمان در متل قو - متل قو

120 متر، شش دانگ ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 90172
تاریخ: 1399/05/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - هفت تیر

30 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90152
تاریخ: 1399/05/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - مهرویلا

30 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90104
تاریخ: 1399/05/19

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90096
تاریخ: 1399/05/18

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90094
تاریخ: 1399/05/17

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90085
تاریخ: 1399/05/16

رهن مغازه و املاک تجاری در کرج - مهرویلا

42.5 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90057
تاریخ: 1399/05/15

اجاره ويلا - خانه در کرج - مهرویلا

350 متر، مسكوني ، 6 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90052
تاریخ: 1399/05/14

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

90 متر، مشخص نشده ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90008
تاریخ: 1399/05/12

اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - مهرویلا

90 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90007
تاریخ: 1399/05/12

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90006
تاریخ: 1399/05/12

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مهرویلا

120 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90005
تاریخ: 1399/05/12

رهن آپارتمان در کرج - مهرویلا

117 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90004
تاریخ: 1399/05/12

اجاره ويلا - خانه در کرج - طالقانی شمالی

140 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 90003
تاریخ: 1399/05/11

لطفا منتظر بمانید...