جستجو برای:

   

7 آگهی

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - گوهردشت

328 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 30,000,000
مشاور: پدرام وطن خواه
کد ملک: 40003
تاریخ: 1398/01/11

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

145 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 30002
تاریخ: 1397/09/23

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20030
تاریخ: 1397/09/21

رهن مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - میدان کرج

36 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20026
تاریخ: 1397/09/21

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 1,800,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20025
تاریخ: 1397/09/21

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 170,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20023
تاریخ: 1397/09/21

رهن و اجاره آپارتمان در زنبق - عظیمیه

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 90,000,000
مشاور:
کد ملک: 20002
تاریخ: 1397/09/03

لطفا منتظر بمانید...