جستجو برای:

   

1582 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - میدان نبوت

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77622
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

112 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 600,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77621
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - جهانشهر

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77620
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

60 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77619
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

162 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77618
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - کرج

50 متر، تجاري ، اتاق، 10 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 5,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77609
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77608
تاریخ: 1399/03/07

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - میدان نبوت

137 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 11,000,000
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77566
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

95 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77562
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

181 متر، مشخص نشده ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 220,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77561
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

110 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77560
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

84 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77559
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کارمندان شمالی - کارمندان شمالی

61 متر، مشخص نشده ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 800,000
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77558
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

100 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 265,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77540
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - مطهری

120 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77538
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

77 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 160,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77537
تاریخ: 1399/03/06

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 19 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 230,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77501
تاریخ: 1399/03/04

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

112 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 320,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77496
تاریخ: 1399/03/04

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

110 متر، مشخص نشده ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 190,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 77495
تاریخ: 1399/03/04

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

110 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 180,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه مرکزی
کد ملک: 77494
تاریخ: 1399/03/04

لطفا منتظر بمانید...