جستجو برای:

   

856 آگهی

رهن و اجاره ويلا - خانه در متل قو - متل قو

300 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 2,500,000
قیمت اجاره: 30,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63876
تاریخ: 1398/09/14

رهن و اجاره ويلا - خانه در متل قو - متل قو

120 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 2,500,000
قیمت اجاره: 30,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63841
تاریخ: 1398/09/13

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در عباس آباد - عباس آباد

60 متر، تجاري ، اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 800,000
قیمت اجاره: 40,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63836
تاریخ: 1398/09/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در چالوس - چالوس

232 متر، تجاري ، اتاق، 10 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 30,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63832
تاریخ: 1398/09/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - آزادگان

60 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 12,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 63800
تاریخ: 1398/09/10

رهن و اجاره ويلا - خانه در کرج - گوهردشت

300 متر، موقعيت اداري ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63799
تاریخ: 1398/09/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - عظیمیه

170 متر، تجاري ، اتاق، 8 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 17,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63789
تاریخ: 1398/09/09

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - عظیمیه

200 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63784
تاریخ: 1398/09/09

رهن و اجاره آپارتمان در متل قو - متل قو

120 متر، جنگلی جلگه ای ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 700,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63768
تاریخ: 1398/09/09

رهن و اجاره ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

180 متر، شش دانگ ، 3 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63686
تاریخ: 1398/09/02

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گلشهر

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 63682
تاریخ: 1398/08/23

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

100 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63676
تاریخ: 1398/08/23

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 700,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63675
تاریخ: 1398/08/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در متل قو - متل قو

17.5 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63667
تاریخ: 1398/08/23

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

144 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 63650
تاریخ: 1398/08/22

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - گوهردشت

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,400,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 63624
تاریخ: 1398/08/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - عظیمیه

27 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 63622
تاریخ: 1398/08/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در رامسر - رامسر

18 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 63621
تاریخ: 1398/08/20

رهن و اجاره ويلا - خانه در کرج - حصارک بالا

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 63615
تاریخ: 1398/08/20

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - آزادگان

250 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 25,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 63609
تاریخ: 1398/08/19

لطفا منتظر بمانید...