جستجو برای:

   

20 آگهی

رهن آپارتمان در کرج - گوهردشت

69 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 50115
تاریخ: 1398/04/24

رهن آپارتمان در کرج - گوهردشت

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 6
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 50111
تاریخ: 1398/04/24

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - بلوار امام رضا

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: آقای زارع
کد ملک: 50109
تاریخ: 1398/04/23

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - خ درختی

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 50107
تاریخ: 1398/04/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در کرج - خ درختی

220 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 220,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 50098
تاریخ: 1398/04/23

رهن و اجاره ويلا - خانه در کرج - حصارک بالا

270 متر، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 1
مالک: مهر ویلا
کد ملک: 50096
تاریخ: 1398/04/23

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - خ درختی

101 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
مالک: مهرویلا
کد ملک: 50090
تاریخ: 1398/04/23

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

75 متر، تجاري ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت ودیعه: 130,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: عظیمی
کد ملک: 50084
تاریخ: 1398/04/17

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

255 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
مالک: منشی
کد ملک: 50058
تاریخ: 1398/04/14

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 330,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: منشی
کد ملک: 50043
تاریخ: 1398/04/14

رهن و اجاره ويلا - خانه در متل قو - متل قو

315 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 160,000,000
قیمت اجاره: 1,900,000
مالک: املاک بزرگ وطن خواه
کد ملک: 50041
تاریخ: 1398/04/14

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: منشی
کد ملک: 50026
تاریخ: 1398/04/11

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

84 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 600,000
مالک: منشی
کد ملک: 50008
تاریخ: 1398/04/05

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - گوهردشت

328 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 30,000,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 40003
تاریخ: 1398/01/11

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

145 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مشاور:
کد ملک: 30002
تاریخ: 1397/09/23

رهن و اجاره آپارتمان در کرج - عظیمیه

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مشاور:
کد ملک: 20030
تاریخ: 1397/09/21

رهن مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - میدان کرج

36 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
مشاور:
کد ملک: 20026
تاریخ: 1397/09/21

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 1,800,000
مشاور:
کد ملک: 20025
تاریخ: 1397/09/21

رهن آپارتمان در کرج - عظیمیه

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 170,000,000
قیمت اجاره: 0
مشاور:
کد ملک: 20023
تاریخ: 1397/09/21

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - عظیمیه

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 90,000,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20002
تاریخ: 1397/09/03

لطفا منتظر بمانید...