جستجو برای:

   

35 آگهی

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,120,000,000
قیمت متری: 7,000,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20031
تاریخ: 1397/09/21

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20029
تاریخ: 1397/09/21

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

314 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20028
تاریخ: 1397/09/21

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 7,500,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20027
تاریخ: 1397/09/21

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

110 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 880,000,000
قیمت متری: 8,000,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20024
تاریخ: 1397/09/21

فروش ويلا - خانه در متل قو - متل قو

296 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 2,796,000
مالک: گل پور
کد ملک: 20022
تاریخ: 1397/09/21

فروش ويلا - خانه در متل قو - متل قو

300 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,700,000,000
قیمت متری: 2,463,000
مشاور:
کد ملک: 20021
تاریخ: 1397/09/17

فروش ويلا - خانه در متل قو - متل قو

290 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,700,000,000
قیمت متری: 4,722,000
مشاور:
کد ملک: 20020
تاریخ: 1397/09/17

فروش آپارتمان در کرج - بلوار امام رضا

103 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 230,000,000
قیمت متری: 2,230,000
مالک: املاک وطن خواه
کد ملک: 20019
تاریخ: 1397/09/15

فروش ويلا - خانه در متل قو - متل قو

500 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,900,000,000
قیمت متری: 4,300,000
مشاور:
کد ملک: 20018
تاریخ: 1397/09/14

فروش زمین - کلنگی در شهسوار - پلت کله

2000 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 800,000
مشاور:
کد ملک: 20017
تاریخ: 1397/09/12

فروش ويلا - خانه در رودسر - املش

280 متر، مسكوني ، اتاق، 7 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 642,000
مشاور:
کد ملک: 20016
تاریخ: 1397/09/12

فروش ويلا - خانه در لاهیجان - لنگرود

400 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,600,000,000
قیمت متری: 4,500,000
مشاور:
کد ملک: 20015
تاریخ: 1397/09/12

فروش ويلا - خانه در شهسوار - روستای هرین

170 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 280,000
مشاور:
کد ملک: 20014
تاریخ: 1397/09/12

فروش ويلا - خانه در چالوس - کلار آباد

400 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 2,500,000
مشاور:
کد ملک: 20013
تاریخ: 1397/09/12

فروش زمین - کلنگی در تالش - میدان نماز

182 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 72,800,000
قیمت متری: 4,000
مشاور:
کد ملک: 20012
تاریخ: 1397/09/12

فروش آپارتمان در زنبق - ویلا

240 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,880,000,000
قیمت متری: 12,000,000
مشاور:
کد ملک: 20011
تاریخ: 1397/09/12

فروش آپارتمان در زنبق - عظیمیه

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 7,690,000
مالک: طهماسبی
کد ملک: 20010
تاریخ: 1397/09/08

فروش آپارتمان در زنبق - بلوار امام رضا

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 430,000,000
قیمت متری: 4,300,000
مشاور:
کد ملک: 20009
تاریخ: 1397/09/08

فروش آپارتمان در زنبق - عظیمیه

163 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,225,100,000
قیمت متری: 7,700,000
مشاور:
کد ملک: 20008
تاریخ: 1397/09/08

لطفا منتظر بمانید...