جستجو برای:

   

1983 آگهی

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 9,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62513
تاریخ: 1398/06/28

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - آزادگان

40 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 40,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62512
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62511
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

145 متر، موقعيت اداري ، 6 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 0
قیمت متری: 13,500,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62510
تاریخ: 1398/06/28

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - آزادگان

130 متر، مسكوني ، اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 7,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62509
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

148 متر، موقعيت اداري ، 3 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 1,258,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62508
تاریخ: 1398/06/28

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - گوهردشت

1030 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 25,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62506
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

111 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 11,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62505
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

68 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62502
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

100 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 7
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62501
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

100 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,550,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62500
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

108 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,620,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62499
تاریخ: 1398/06/28

فروش زمین - کلنگی در کرج - کمال شهر

390 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 1,900,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62498
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 9,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62497
تاریخ: 1398/06/28

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 10,000,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62496
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

162 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 9,000,000
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62493
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

114 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه آزادگان
کد ملک: 62488
تاریخ: 1398/06/27

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - ماهدشت

0 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 2,400,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62481
تاریخ: 1398/06/27

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

97 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 5,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62480
تاریخ: 1398/06/27

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کرج - گوهردشت

91 متر، مسكوني ، اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 62479
تاریخ: 1398/06/27

لطفا منتظر بمانید...