جستجو برای:

   

3058 آگهی

فروش ويلا - خانه در شهسوار - مرکزی

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 3,200,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63882
تاریخ: 1398/09/14

فروش ويلا - خانه در شهسوار - مرکزی

150 متر، در دست اقدام ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63881
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در عباس آباد - عباس آباد

773 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,935,000,000
قیمت متری: 2,500,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63880
تاریخ: 1398/09/14

فروش ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63879
تاریخ: 1398/09/14

فروش مغازه و املاک تجاری در متل قو - متل قو

70 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,600,000,000
قیمت متری: 80,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63878
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در متل قو - متل قو

200 متر، بنچاق ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 1,500,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63877
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در رامسر - آخوند محله

470 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 776,000,000
قیمت متری: 1,650,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63875
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در نوشهر - نوشهر

15000 متر، شورایی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 900,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63874
تاریخ: 1398/09/14

فروش مغازه و املاک تجاری در چالوس - چالوس

22 متر، بنچاق ، اتاق، 40 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63873
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در چالوس - کوی آیت الله طالقانی

500 متر، قولنامه ای ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 6,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63872
تاریخ: 1398/09/14

فروش ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

350 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63871
تاریخ: 1398/09/14

فروش ويلا - خانه در نوشهر - نوشهر

456 متر، شش دانگ ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63870
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در رامسر - رامسر

996 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,191,000,000
قیمت متری: 2,200,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63869
تاریخ: 1398/09/14

معاوضه زمین - کلنگی در عباس آباد - عباس آباد

316 متر، مشاع ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 620,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63868
تاریخ: 1398/09/14

فروش زمین - کلنگی در عباس آباد - عباس آباد

316 متر، مشاع ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 620,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63867
تاریخ: 1398/09/14

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در کلارآباد - کلارآباد

610 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63866
تاریخ: 1398/09/14

فروش آپارتمان در کلارآباد - کلارآباد

52 متر، شش دانگ ، 1 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 370,000,000
قیمت متری: 7,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63865
تاریخ: 1398/09/14

فروش ويلا - خانه در رامسر - رامسر

700 متر، شش دانگ ، 5 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63864
تاریخ: 1398/09/14

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در متل قو - متل قو

800 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 8,500,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63863
تاریخ: 1398/09/14

فروش ويلا - خانه در رامسر - رامسر

410 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 9,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 63862
تاریخ: 1398/09/14

لطفا منتظر بمانید...