جستجو برای:

   

4272 آگهی

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,500,000
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65437
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

107 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,500,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65435
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

140 متر، قولنامه ای ، 3 اتاق، 98 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 980,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65434
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

96 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65432
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

126 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65431
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - آزادگان

164 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: املاک وطن خواه
کد ملک: 65430
تاریخ: 1398/12/08

فروش ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65429
تاریخ: 1398/12/08

فروش ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

200 متر، قولنامه ای ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65428
تاریخ: 1398/12/08

فروش ويلا - خانه در عباس آباد - عباس آباد

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65427
تاریخ: 1398/12/08

فروش ويلا - خانه در نشتارود - نشتارود

210 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65426
تاریخ: 1398/12/08

فروش مغازه و املاک تجاری در نشتارود - نشتارود

45 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,350,000,000
قیمت متری: 30,000,000
مالک: شعبه متلقو
کد ملک: 65421
تاریخ: 1398/12/08

فروش مغازه و املاک تجاری در کرج - عظیمیه

100 متر، تجاري ، اتاق، 5 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 25,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65416
تاریخ: 1398/12/08

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در تهران - نياوران

80 متر، مشجر ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,300,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه عظیمیه
کد ملک: 65415
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - عظیمیه

132 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,222,000,000
قیمت متری: 8,500,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65414
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

50 متر، قولنامه ای ، 1 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65413
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

72 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 720,000,000
قیمت متری: 10,000,000
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65412
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

68 متر، قولنامه ای ، 1 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 6,176,471
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65411
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

98 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65410
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - گوهردشت

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 365,000,000
قیمت متری: 4,562,500
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65408
تاریخ: 1398/12/08

فروش آپارتمان در کرج - جهانشهر

93 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 890,000,000
قیمت متری: 9,569,892
مالک: شعبه گوهردشت
کد ملک: 65407
تاریخ: 1398/12/08

لطفا منتظر بمانید...